ALV 8 feb 2021

UPDATE:
Algemene ledenvergadering opnieuw uitgesteld naar maandag 8 februari 2021!Beste leden,

Het kabinet heeft op dinsdag 3 november een tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown aangekondigd. Vanaf 19 november gaan we weer terug naar de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober.  Medio december beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna mogelijk is.

Vanwege deze recente ontwikkelingen is het onzeker of we de geplande algemene ledenvergadering (hierna: ALV) van maandag 14 december fysiek door kunnen laten gaan. Een alternatief zou een digitale vergadering kunnen zijn, maar dit vinden wij als bestuur niet wenselijk.

Het bestuur heeft daarom besloten om de geplande ALV van maandag 14 december uit te stellen naar maandag 8 februari 2021 om 20:00 uur,  bij Cafe-Restaurant-Winkelman te Buurse.

Contributie 2020-2021
Het Corona virus houdt ons op alle vlakken bezig, ook financieel. Bedrijven, horeca etc. hebben het moeilijk. Inkomsten vallen weg en banen staan op de tocht. Ook een vereniging als vv Buurse heeft hier mee te maken. Inkomsten die we bijvoorbeeld halen door te helpen als barhulp bij festiviteiten zoals het School en Volksfeest en de Military Boekelo komen komend jaar te vervallen. De vaste kosten voor de vereniging lopen wel gewoon door. 

Voor vv Buurse is de sponsoring en de contributie van onze leden de belangrijkste bron van  inkomsten. Het uitgangspunt van vv Buurse is om de kosten die we gezamenlijk maken, zoveel mogelijk met z’n allen te dragen.

Wij hebben als bestuur daarom ook besloten om de contributie voor het seizoen 2020-2021 "gewoon" te incasseren. De contributie zal niet worden verhoogd. Wel zal de indexering van 1.7% worden doorgevoerd. De contributie zal eind november worden geïncasseerd.

Mochten er vragen/opmerkingen zijn, neem dan gerust contact op met onze penningmeester Thomas Winkelman via: administratie@vvbuurse.nl . 

Tot slot
We hopen op jullie begrip voor bovenstaande genomen besluiten. Voor nu: hou vol, zorg voor elkaar en blijf gezond!

Bestuur vv Buurse