Dringende oproep !

Beste speler, lid van VVBuurse, 

Voetbalvereniging Buurse is een gezonde en sportieve vereniging die draaiende wordt gehouden door een grote groep vrijwilligers. De organisatie is goed op orde.
De verschillende commissies zijn goed bezet en doen uitstekend hun werk.

Ten aanzien van het algemeen bestuur hebben we echter een probleem.

Momenteel hebben we een vacature voor de functie van voorzitter en een vacature voor algemeen bestuurslid. Voor met name de functie van voorzitter hebben we dringend invulling nodig.

Daarnaast loopt aan het einde van dit seizoen van twee bestuursfuncties de zittingstermijn af, die van secretaris en penningmeester.

Beide personen hebben aangegeven te stoppen na dit seizoen. Ze zijn dus niet herkiesbaar.

Het blijkt moeilijk te zijn vacatures in te vullen en daarom willen wij als algemeen bestuur jouw medewerking vragen.

Wij hebben jouw hulp nodig !

Heb je zelf interesse in of belangstelling voor één van de genoemde functies ? Neem dan contact op met het bestuur.

Ken je iemand waarvan jij denkt dat één van de functies hem of haar op het lijf is geschreven en zich hiervoor in wil zetten ? Laat hem of haar dan contact opnemen met het bestuur.

We hopen met jouw hulp spoedig een nieuwe voorzitter te verwelkomen en dat er zich voor de andere functies gegadigden melden die we in het nieuwe seizoen bij de ALV als bestuurslid kunnen benoemen.

We hopen dat deze brief duidelijk maakt dat de nood hoog is, belangrijke functies moeten tijdig ingevuld worden om de continuïteit van onze voetbalvereniging Buurse te waarborgen.

Bij belangstelling en interesse kan het bestuur je vragen beantwoorden, onze contact gegevens vind je hier

Met vriendelijke groeten,

Het Algemeen Bestuur