Functie            NaamTelefoon
Voorzitter Hans Roerink 06- 51336929
Secretaris Anna Joke van Dingen        
Penningmeester Gerrit ter Heegde 06-10598089
Wedstrijdsecretaris Henk ten Vregelaar 06-55332146
Terreincommissie Wilfried Abbink 06-27574382
Technische Commissie Dinand Doorn 06-53121409
Sponsor Commissie Johan Dalenoort 06-10156019
Activiteiten Commissie Paul Hoomoedt 06-53858272
     
Jeugd voorzitter Ellen Boonstra 06-44557611
Wedstrijdsecretaris jeugd Pieter Abbink 06-18222862
Technische commissie jeugd Roy Pieper 053-4769020
Materiaal beheer jeugd Dennis v/d Scheer 06-13412623