Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Dat betekent dat ook de v.v Buurse zich moet houden aan de nieuwe privacy-wetgeving. De AVG komt in de plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de nieuwe wet.

De nieuwe privacywet AVG maakt de regels voor het opslaan en verwerken van persoonsgegevens veel strenger. De nieuwe wet geldt voor alle bedrijven, overheden, organisaties en verenigingen. Waar we persoonsgegevens registreren krijgen we meer verplichtingen dan voorheen. De nadruk ligt - meer dan nu - op onze verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat wij ons aan de wet houden.

Als v.v Buurse hebben we de stappen doorlopen die hiervoor benodigd zijn:

  • In kaart brengen van de persoonsgegevensverwerking. Welke persoonsgegevens verwerken we, met welk doel doen we dit, waar komen deze gegevens vandaan en met wie delen we deze gegevens
  • Inventariseren welke technische en organisatorische maatregelen er nodig zijn om de persoonsgegevens te beschermen
  • Onderzoeken of en hoe we de toestemmingen kunnen registreren. Vooralsnog is uw opgave om lid van v.v Buurse te worden voldoende voor v.v Buurse om uw gegevens of de gegevens van uw kind vast te leggen.
  • Onderzoeken of en hoe we de toestemmingen om foto’s van u en/of uw kind te publiceren kunnen verkrijgen en kunnen vastleggen
  • Onderzoeken of er nog andere verplichtingen op ons pad komen.

Concreet zijn n.a.v. het doorlopen van het stappenplan de volgende documenten i.h.k.v. AVG opgesteld:

In ons nieuw ontworpen aanmeldingsformulier, vragen wij leden of v.v. Buurse gebruik mag maken van foto’s die door v.v. Buurse gemaakt zijn en voor haar social media kanalen gebruikt mag worden.
Huidige leden kunnen via de ledenadministartie kenbaar maken dat zij geen toestemming geven voor het publiceren de gemaakte foto's op de sociale mediakanalen van v.v. Buurse.