Nieuwe privacywet

Misschien heeft u het al gelezen: Duizenden sportclubs niet klaar voor nieuwe privacywet!

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat ook de VV Buurse zich vanaf die datum moet houden aan de nieuwe privacy-wetgeving. De AVG komt in de plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de nieuwe wet. 

De nieuwe privacywet AVG maakt de regels voor het opslaan en verwerken van persoonsgegevens veel strenger. De nieuwe wet geldt voor alle bedrijven, overheden, organisaties en verenigingen.  Waar we persoonsgegevens registreren krijgen we meer verplichtingen dan voorheen. De nadruk ligt - meer dan nu - op onze verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat wij ons aan de wet houden.

Ook wij als VV Buurse zijn met deze nieuwe wetgeving bezig. Niet alleen wat wij hier als vereniging mee gaan doen, maar ook door te kijken waar in de praktijk straks mee te maken krijgen.
Er wordt steeds meer informatie over de AVG gedeeld, maar er blijken ook nog veel onduidelijkheden over de nieuwe wet te zijn.  

Het bestuur is druk bezig om de stappen die gevolgd moeten worden in kaart te brengen en deze ook voor 25 mei 2018 uitgevoerd te hebben:

  • In kaart brengen van de persoonsgegevensverwerking. Welke persoonsgegevens verwerken we, met welk doel doen we dit, waar komen deze gegevens vandaan en met wie delen we deze gegevens
  • Inventariseren welke technische en organisatorische maatregelen er nodig zijn om de persoonsgegevens te beschermen
  • Onderzoeken of en hoe we de toestemmingen kunnen registreren. Vooralsnog is uw opgave om lid van VV Buurse te worden voldoende voor VV Buurse om uw gegevens of de gegevens van uw kind vast te leggen.
  • Onderzoeken of en hoe we de toestemmingen om foto’s van u en/of uw kind te publiceren kunnen verkrijgen en kunnen vastleggen
  • Onderzoeken of er nog andere verplichtingen op ons pad komen.

Het bestuur